ΣΥΝΕΔΡΙΟ LNE

Μεγάλος αριθμός συμμετοχών, ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο διαγωνιζομένων, αλλά το κυριώτερο, έντονο suspense με εκπλήξεις και ανατροπές ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά…